Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

13-04-2014

Nieuwsflits 31


Beste ouder(s)/verzorger(s),  Hierbij de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden vanuit ’t Getij:  -we hebben afgelopen woensdag met de jongens van groep 8 (en een aantal jongens van groep 7) meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi en de kinderen hebben een keurige derde plaats behaald. -vandaag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport meegekregen. De ouders(s)/verzorgers(s) van groep 1 en 2  krijgen dit volgende week dinsdag, na afloop van het oudergesprek, mee naar huis. -alle kinderen van groep 7 hebben deze week het schriftelijk deel van het verkeersexamen gehaald! -let op: donderdagmiddag 17 april a.s. zijn we  al vrij (studiemiddag personeel) tot en met 22 april;  woensdag 23 april worden de kinderen weer verwacht. -we hebben op school op dit moment te maken met een aantal kinderen met hoofdluis. De hoofdluiswerkgroep zit er samen met desbetreffende ouders “bovenop” maar het is raadzaam om thuis ook regelmatig te controleren . Meer informatie hierover op onze website of   www.hoofdluizen.nl -de oudercontactmomenten  zijn in principe volgende week maandag/dinsdag a.s. voor de groepen 1 t/m 7. -vanaf 14 april a.s. zal er een  “speciale fakkelvlag ” in onze vlaggenmast hangen in het kader van het project (groep 7)  “vrijheid geef je door”.    -dinsdag a.s. zal de wafelactie/sponsorloop plaatsvinden. De groepen 5 t/m 8 zullen na middag steppen, skeeleren en lopen, de overige groepen zullen voor de middag wandelen/rennen.  Denkt u  voor dinsdag a.s. aan de sponsorkaart /geld?  Natuurlijk krijgen de kinderen  een heerlijke beloning! (Let op : bij steppen, skeeleren is valbescherming verplicht!) -Donderdag a.s. zullen we ’s morgens aandacht schenken aan het Paasfeest; we hebben vernomen dat er maar liefst 3 paashazen richting onze school zullen komen! -op 16 mei  a.s. zullen we ons openingsfeest vieren; de uitnodiging  hiervoor volgt volgende week. Een van de onderdelen zal zijn dat we samen met de kinderen een tijdscapsule zullen gaan vullen en in de grond gaan stoppen.   -er staan weer volop nieuwe foto’s van allerlei activiteiten op onze website: www.tgetij.nl Een prettig weekend toegewenst namens  team ’t Getij te Kloosterzande Godfried Blaeke (dir.) ?~ ~ ~ ~  Nieuwsflits   …  nieuwsflits     ……  ~        ?   ’t Getij              ~   ?     ……      nieuwsflits     ………   Nieuwsflits ~ ~ ~ ~  ?
< Nieuwsflits 30