Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

09-12-2013

Nieuwsflits 2


Beste ouder(s), verzorger(s), Op deze manier wil ik u, aan het eind van de tweede schoolweek, nog informeren over een aantal zaken: -juf Samantha  is moeder geworden van een meisje, Liv genaamd. -er staat een leuk filmpje op onze website rondom de onthulling van het naambord. -er is bij sommige ouders/verzorgers nog onduidelijkheid over de schoolfruit-woensdag; je mag gewoon  iets te drinken meenemen. Verdere informatie rondom schoolfruit en opgave hiervoor zal volgende week met de kinderen worden meegenomen -bij de onderbouw en de bovenbouw heeft de hoofdluiscontrole al plaatsgevonden. Voor de middenbouwgroepen staat deze voor volgende week dinsdag op de rol. De hoofdluiszakken zijn binnen school verspreid en zorgen (naast preventie) voor een kleurig geheel! -op de momenten van halen en brengen van de kinderen is het erg druk rond lokatie Oosthof; Het is zelfs drukker dan verwacht! We wachten op de adviezen vanuit de werkgroep verkeer om te kijken of we nog aanpassingen in de "verkeerstromen" kunnen doen.  De oproep luidt op dit moment om zoveel mogelijk op de fiets of te voet te komen  (als dat mogelijk is) en indien u met de auto bent,  die niet "te dicht" bij school te parkeren. -er zijn al een aantal  plezierige en drukbezochte  contactavonden achter de rug; volgende week zijn er nog contactavonden in groep 1/2 op maandag, groep 5 en 6 op dinsdag en groep 4 op donderdag. -de bouwactiviteiten zijn deze week echt begonnen; de eerste ontbossing heeft plaatsgevonden! -woensdagmiddag a.s. zijn alle leerkrachten naar het startcongres van LeerTij/Kapriom en daar zal bekend worden gemaakt wat de nieuwe naam wordt van de organisatie. Hopende u hiermee voldoende te hebben genformeerd, Met vriendelijke groeten namens team 't Getij, Meester Godfried (dir.)
< Nieuwsflits 1