Spring naar hoofd-inhoud

Meldcode kindermishandeling:

 

Doel van de meldcode 

De meldcode is er om leerlingen die thuis te maken hebben met geweld of mishandeling snel goede hulp te bieden. De medewerkers in onze school moeten het stappenplan doorlopen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

 

Vijf verplichte stappen 

In de meldcode staan de volgende vijf verplichte stappen:

  • Stap 1: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Stap 2: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis.
  • Stap 3: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie.
  • Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in overleg met Veilig Thuis.
  • Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader.

Afwegingskader

Vanaf 1 januari 2019 zijn wij verplicht te werken met het afwegingskader in stap 4 van de meldcode. Dit afwegingskader geeft aan wanneer een melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Dat geldt voor situaties waarin de veiligheid van de gezinsleden ernstig bedreigd is. De leraar of andere medewerker van school moet bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een melding doen.