Spring naar hoofd-inhoud

Op deze pagina vindt u een aantal instanties die u van hulp kunnen zijn op verschillend gebied::

Stichting leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar, met een inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau. Er kan een aanvraag gedaan worden voor schoolse zaken zoals kluishuur, een grafische rekenmachine en een laptop en buitenschoolse zaken zoals sport, of een fiets.
Sinds 1 augustus 2021 is er een nieuwe wet op de Vrijwillige Ouderbijdrage, waarin staat dat als ouders de bijdrage niet kunnen betalen, ze deze niet hoeven te betalen. Scholen mogen een kind niet uitsluiten. Vrijwillige ouderbijdrage, schoolreizen en schoolkampen zullen dan ook niet door stichting Leergeld vergoed worden.

Contactgegevens: 
Stichting Leergeld Zeeuws Vlaanderen
Schuttershofweg 2 bus L
4538 AA Terneuzen
Tel: 06 579 337 17 (di en do 9.00 – 12.00 uur)
email: leergeldterneuzen@live.nl

Klik op het logo om naar de website van Stichting leergeld Zeeuws Vlaanderen te gaan.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland stelt zich ten doel om deze kinderen snel, effectief en op laagdrempelige wijze een kans te bieden om te gaan sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten. Kinderen tussen de 0 en 18 jaar komen in aanmerking voor een sport/cultuurkans.

Contactgegevens

Coördinator(en): Dennis Plantinga
E-mailadres: zeeland@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon: 0113-277133

Adres: 's Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes
Donaties op: NL77RABO0139866655
KvK nummer: 20136951
RSIN nummer: 818917234

De voedselbank

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

De Voedselbank is er voor u wanneer u tijdelijk niet in uw levensonderhoud kunt voorzien. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, berekent de Voedselbank hoeveel u maandelijks overhoudt voor eten en drinken. De Voedselbank gaat uit van een bepaald ‘normbedrag’ dat nodig is om van te eten en drinken. Houdt u maandelijks minder over dan dit normbedrag, dan heeft u recht op een voedselpakket. De normbedragen kunt u vinden op de website van de Voedselbank. U kunt op deze pagina met de rekenhulp uitrekenen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Neem contact op met Stichting Hulst voor Elkaar om te bepalen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket en om u aan te laten melden bij de Voedselbank. Na de aanmelding ontvangt u van de Voedselbank een brief met alle nodige informatie over de locatie en tijdstippen voor het ophalen van het voedselpakket. Stichting Hulst voor Elkaar kunt u bereiken op tel. (0114) 68 47 00.

Voedselbanken in de buurt

 • Aardenburg, Weststraat 37 - 9.10 - 10.00 uur  
 • Axel, achter ingang Gereformeerde kerk; tussen  Julianastraat 30-32 - 10.45 - 11.30 uur   
 • Breskens, SOW kerk, Dorpstraat 50 - 9.00 - 9.30 uur
 • Hulst, Willem Alexanderstraat 6, (Kantine van de atletiek) - 12.30 - 13.45 uur     
 • Oostburg, Ontmoetingscentrum Jota, Raadhuisplein 4, (uitgifte achterzijde) - 9.00 - 9.30 uur     
 • Sas van Gent, Leutfabriek, Vlaanderenplein - 12.00 - 13.00 uur             
 • Terneuzen, Industrieweg 6A - 13.00 - 15.00 uur

 

Let op! In Terneuzen is het uitdeelmoment op donderdag, op de overige locaties vindt het uitdeelmoment plaats op vrijdag.

Stichting de Melkkan

Stichting De Melkkan is een non profit organisatie die werkt zonder subsidies en alleen met vrijwilligers.

We ondersteunen gezinnen uit de Gemeente Hulst en omstreken , die door financiele problemen onze hulp nodig hebben.

We zijn vooral gericht op de kinderen uit deze gezinnen.

 Bij Stichting De Melkkan komen kinderen voorop !

-Daarom organiseren wij voor de kinderen van de     kinderclub,speelmiddagen,uitstappen en een vakantiespeelweek.

-Sinterklaas-, Kerst- en paasfeesten 

-Groeps- en gezinsvakanties.

-En het hoogtepunt van het jaar is een daguitstap met het hele gezin naar een pretpark !

 

Stichting De Melkkan

Bezoekadres; Tabakstraat 22 4561 HW Hulst

Postadres; Liniestraat 167 4561 ZV Hulst

Hulst voor elkaar

Stichting Hulst voor Elkaar is een onafhankelijke stichting, die is ontstaan uit vijf organisaties (waaronder het voormalige Stichting Welzijn Hulst en Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen afdeling Hulst). .

Stichting Hulst voor Elkaar is een maatschappelijke ondernemende organisatie, die de inwoners van de gemeente Hulst adviseert en ondersteunt op het gebied van welzijn, zorg, bewegen en opvoeden. Deze ondersteuning is laagdrempelig, preventief, cliëntgericht, onafhankelijk en voor alle leeftijden. We voeren onze kerntaken uit met een professioneel team van ongeveer vijftig medewerkers. 

Je kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning als je vragen hebt over: opvoeden en puberteit, ontwikkeling van je kind, hulp voor het gezin, problemen op school (onderwijs), langer thuis wonen, langer zelfstandig wonen, geweld thuis of op het werk, dagbesteding en daginvulling, aanvraag parkeerkaart gehandicapten, vervoer: taxi, rolstoel, scootmobiel, Wmo-aanvraag, huishoudelijke hulp, schulden en geldzaken, hulp bij invullen formulieren, verslaving, scheiding en relatieproblemen, aanvraag voedselbank, sporten, bewegen en fit blijven, gezond(er) leven, mantelzorg, leuke ideeën voor je buurt, culturele projecten, vrijwilligerswerk en jeugd- en jongerenwerk.

Formulierenbrigade

De Formulierenbrigade helpt u bij het invullen van (digitale) formulieren en aanvragen. Zoals de aangifte van de Belastingdienst, kwijtschelding of huurtoeslag. De Formulierenbrigade werkt op afspraak in de Gemeentewinkel. Afspraken zijn iedere donderdag van 9:00 – 12:00 uur. U kunt voor het maken van een afspraak bellen naar (0114) 68 47 00. Mocht u niet goed ter been zijn, of wilt u om andere redenen liever thuis advies krijgen, vraag dan naar de mogelijkheden.

Caritas

De vraag wordt wel eens gesteld... Wat doet caritas nu eigenlijk? Waar staan ze voor? Doen ze überhaupt wel iets? Het caritasbestuur heeft altijd gewerkt in de luwte en wil nu meer in beeld komen, omdat het nodig is door de veranderde maatschappelijke situatie.

Een parochie heeft de opdracht geloof ‘te leren’, ‘te vieren’ en ‘te dienen’. En bij de opdracht dienstbaar te zijn, komt het caritasbestuur in beeld. Daar waar mensen uitgedaagd worden, vanuit hun geloof, zorg te dragen voor medeparochianen en mensen waar ook ter wereld, kan en moet het caritasbestuur ondersteunend aanwezig zijn. Het caritasbestuur zorgt dat mensen aan de rand niet vergeten worden in de rush van de alledaagse taken van de parochie.

Vanuit de ontwikkeling van de verschillende caritasbesturen tot één parochieel caritasbestuur zijn in een aantal parochiekernen plaatselijke diaconale werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen hebben als taak de lokale diaconie in beeld te hebben en te houden. De diaconale werkgroepen zijn de plaatselijke ogen en oren van de geloofsgemeenschap en het caritasbestuur. Zij kunnen plaatselijk signaleren wat de noden zijn. Zowel de noden signaleren aan de parochie en bestaande parochiële groepen die actief zijn op het terrein van de diaconie (bv. ziekenbezoekgroep of rouwzorg) als aan het caritasbestuur die de overkoepelende contacten onderhoudt met maatschappelijke organisaties (bv. Hulst voor Elkaar, Vluchtelingenwerk) wanneer er vragen zijn die het plaatselijke niveau overstijgen (bv. structurele problemen).

 

Structurele bijdragen zijn er aan: 
 • Sinterklaasacties
 • De plaatselijke afdelingen Zonnebloem
 • Stichting Kadoos (Kloosterzande)
 • Stichting De Melkkan (Hulst)
 • Stichting De Voedselbank
 • Vluchtelingenwerk Nederland
 • Ziekenbezoekgroep
 • Rouwzorg
 • De diaconale projecten van het bisdom
  [Nieuwe Diaconie in de Nieuwe Parochie; Uitzicht door inzet (baanloosheid); Geloof in je toekomst (jongeren in kansarme situaties); Parochies aan de slag voor de kwetsbaren (publiciteit en zichtbaarheid); Vluchtelingen voor vluchtelingen]
 • ·Amnesty International
 • Artsen zonder grenzen
 • Memisa
 • Steun aan onze missionarissen
  [Pater Marcel Mangnus, Missionarissen van Afrika (Witte Paters) – Tanzania; Pater Swinne, Orde der Camilianen – Colombia; Pater Nijsten - Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (Oblaten van Maria) – Suriname; Stichting pater Dobbelaar – Lazaristen (Congregatie der Missie) – Ethiopië]
 • Vastenactie
 • Stichting Vluchteling