Spring naar hoofd-inhoud

WHY?

Waarom willen we ‘leren anders gaan organiseren’? 

Binnen Kindcentrum Kloosterzande hebben we als visie:  

We schitteren hier ieder op een eigen manier! 

Alle kinderen zijn unieke individuen. We helpen ze ontwikkelen tot zelfstandige mensen, die klaar zijn voor hun rol in de maatschappij.  


We hebben al enkele stappen gezet om beter tegemoet te komen aan de ontwikkeling van onze kinderen individueel en hun interesses en talenten. Maar we zien meer mogelijkheden als we ons onderwijs anders zouden organiseren. 

Het huidige jaarklassensysteem van school waarin de gemiddelde leerling en de gemiddelde leerkracht de uitgangspunten zijn, past niet meer bij de stappen die we willen zetten. We willen uitgaan van de ontwikkeling en talenten van ieder kind afzonderlijk en niet van wat een kind zou moeten kunnen als het vergeleken wordt met ‘het gemiddelde kind’. 

We willen een verandertraject in om leren anders te organiseren, omdat we prachtige kansen zien voor onze leerlingen en professionals binnen het kindcentrum, o.a.: 

- Meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en interesses.

- Leerlingen leren eigenaar te worden van hun eigen leerproces door het stellen van persoonlijke leerdoelen. Hierdoor weten kinderen waarom ze ergens aan werken en zijn ze meer betrokken.

- Betere afstemming op niveau van de leerlingen, wat belangrijk is voor het zelfvertrouwen. 

- Meer leren met en van elkaar, waardoor kinderen sociaal vaardiger en zelfstandiger worden. 

- Beter benutten van talenten van de professionals binnen het kindcentrum en bevorderen van persoonlijke groei. 

- Professionals zijn samen verantwoordelijk voor de leerlingen, werken intensiever samen en leren van elkaar. 

Het verandertraject zal een groeiproces zijn wat tijd in beslag neemt. We hebben als team veel zin om te gaan bouwen aan een andere organisatievorm, zodat iedereen binnen het kindcentrum de kans krijgt om op zijn of haar manier te schitteren!! 

 

Hieronder treft u onze thema-flyers:

-flyer 1     Why?