Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Iedere school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad.

Kort gezegd de MR.

Onze basisschool ’t Getij heeft ook haar eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat op onze school uit een afvaardiging van 3 ouders en 3 leerkrachten. De leden van de MR vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten van de school en behartigen zo de belangen van ouders, kinderen en personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid.

Wat kan de MR precies voor u betekenen?

Op school worden belangrijke beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs dat iedere dag aan uw kind wordt gegeven.

Meedenken en meebeslissen over het schoolbeleid van de school, dat doet de Medezeggenschapsraad. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht.

De MR gaat met de directie en het bestuur overleggen over het schoolplan, de begroting, het formatieplan, schooltijden, planning van vakanties en vrije dagen, zorgplan, overblijfregeling en alle andere denkbare onderwerpen die spelen op onze school.

 

Vergaderingen

De MR overlegt  5 a 6 keer per jaar. De directeur is bij deze vergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van het bestuur en informeert de MR over relevante zaken. De MR kan haar punten voor overleg met onze directie aandragen. 

 

De medezeggenschapsraad bestaat m.i.v. schooljaar '21-'22 uit de volgende leden:

Ouders:                                                                     

Mevr. Annemiek de Schepper                                     

Mevr. Saskia van Goethem                                         

Dhr Sebastiaan Vanhijfte   (voorzitter)                             

Leerkrachten:

Mevr. Mirjam Goense

Mevr. Wendy Boënne

Mevr. Daisy Biddelo                 

Adviseur:

Dhr. Godfried Blaeke (directeur)

 

Vragen en opmerkingen over het reilen en zeilen van onze school kunt u als ouder inbrengen via de ouders en leerkrachten in de MR. Laat het ons weten.

Spreek ons gerust aan als je vragen hebt.  

Het maakt niet uit of u een probleem of iets nieuws wilt aankaarten of dat u  geïnteresseerd bent over een bepaalde aangelegenheid op onze school. 

Daarnaast kunt u als ouder de  vergaderingen zelf bijwonen. Dat betekent dat u gewoon een keer kunt aanschuiven bij een van onze MR-vergaderingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen:

Schooljaar 2023-2024

16-10-2023

Schooljaar 2022 - 2023

01-06-2023

07-03-2023

06-01-2023

06-12-2022

10-10-2022

Schooljaar 2021 - 2022

05-07-2022

07-03-2022

27-01-2022

18-10-2021

Schooljaar 2020 - 2021

07-06-2021

23-03-2021

02-02-2021

08-10-2020

Schooljaar 2019 - 2020

04-06-2020

04-02-2020

18-11-2019

19-09-2019  

 

Jaarverslagen

jaarverslag 2018-2019 

jaarverslag 2017-2018

jaarverslag 2016-2017

jaarverslag 2015-2016

jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2013-2014