Spring naar hoofd-inhoud

Informatie voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 1 en 2

Informatie voor de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van groep 1-2

van basisschool ’t Getij 

Wij vinden het erg belangrijk dat de informatie naar ouder(s)/verzorger(s) toe omtrent allerlei zaken goed verloopt. Dit komt ook de kwaliteit van ons onderwijs ten goede. 

 

De schooltijden:

Maandag   8.30-14.30

Dinsdag     8.30-14.30

Woensdag  8.30-12.30

Donderdag  8.30-14.30

Vrijdag         8.30-14.30

 

Brengen en halen

De kinderen mogen in de ochtend tussen 8.20 uur en 8.30 uur naar binnen gebracht worden. De jas wordt aan de kapstok gehangen en de juf begroet het kind aan de deur.

Als de schooldag voorbij is, komen alle groepen met hun leerkracht naar buiten. Hier kunnen de kinderen opgehaald worden. Elke groep heeft een vaste staanplaats op het plein. Voor groep A is dit een vierkant, voor groep B een driehoek en voor groep C een cirkel.

 

Verkeerssituatie rondom de school

In de straat waaraan de school staat, de Oosthof, gelden de volgende verkeersregels in verband met de veiligheid van de kinderen: 

-Er is sprake van eenrichtingsverkeer; deze regel geldt ook voor fietsers 

-In verband met de drukte aan het begin of einde van de schooldag, is het wenselijk (wanneer mogelijk) om te voet of met de fiets te komen. Wanneer u met de auto komt, dan kunt u parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken of in een straat verderop. Let op: voor de school in de Oosthof geldt een parkeerverbod aan de kant van de straat tegenover de parkeervakken!

Oudergesprekken

Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd door de leerkracht voor een ouder gesprek. We gaan dan met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind a.d.h.v. ons leerlingvolgsysteem: “KIJK” registratie.

Wij werken met een digitaal rapport “mijnrapportfolio". U krijgt via de Parro app vooraf bericht wanneer u het digitale rapport van uw kind in kunt zien.

Gymkleding

Voor onze gymlessen hebben we gymkleding nodig: een korte broek, T-shirt en gymschoenen voorzien van hun naam. U mag de kleding meegeven in een tas die dicht kan.

Deze tas blijft op school en wordt vóór een vakantie mee naar huis gegeven om te wassen. 

 

Fruit eten

Iedere ochtend wordt er gezamenlijk iets gegeten en gedronken. Wilt u aan uw kind een tas meegeven met daarin een gezonde fruithap en iets te drinken, liefst zo gezond mogelijk! Het is voor uw kind makkelijk als het fruit op stukjes in een bakje zit.?Tevens verstrekt de school fruit op verschillende dagen; het is mogelijk om hieraan deel te nemen. Via de leerkracht is hierover meer informatie beschikbaar. 

Lunch

De lunch nuttigen de kinderen gezamenlijk met hun groep. Ook voor deze lunch zien wij graag gezonde voeding. Liefst géén koekjes en snoep meegeven. Wilt u toch een extraatje, denk dan aan b.v. snoeptomaatjes. Wij streven ernaar een gezonde school te zijn. Ook denken we aan het milieu. Geef uw kind een hervulbare beker/fles mee in plaats van pakjes drinken.

 

Verjaardag vieren en traktatie

Het is altijd een groot feest als uw kind jarig is!

Op school wordt hieraan natuurlijk ook aandacht besteed. Wij vinden het gezellig als u de verjaardag mee komt vieren. Er mag deze dag op iets lekkers getrakteerd worden, het liefst iets gezonds of bijvoorbeeld een klein presentje. Er mag niet gefilmd worden, omdat geluidsfragmenten inbreuk maken op de privacy van de groep. Het maken van foto’s voor eigen gebruik mag wel. Wij vragen u zelf aan te geven op welke dag u de verjaardag wil vieren.

 

Thema’s 

De groepen 1 en 2 werken rondom thema’s. Deze periodes duren ongeveer 6 weken. In deze weken komen allerlei activiteiten aan bod, om de ontwikkeling te stimuleren.

Onder andere de volgende activiteiten worden aangeboden: 

- lees/schrijf activiteiten 

- reken/wiskundige activiteiten

- constructieve activiteiten

- gespreksactiviteiten

- muzikale activiteiten 

- spel activiteiten

- echt/uitstapjes

Tijdens een thema kan het voorkomen, dat de kinderen een uitstapje/excursie maken. Hiervan zullen we u steeds op de hoogte brengen.

 

Link met informatie over de inhoud van ons onderwijs. 

Als u meer wilt lezen over de inhoud van ons onderwijs aan de groepen 1-2, klik dan op de onderstaande link om deze te openen:

Link over de inhoud van ons onderwijs

 

Vieringen 

In de loop van het schooljaar komen er verschillende vieringen aan bod, die de leerkrachten samen met de kinderen houden. 

Deze vieringen zijn:

  • Sinterklaas

  • Kerst 

  • Carnaval

  • Pasen 

  • Verjaardag van de leerkracht

 

Zindelijkheid en plassen

Als uw kind naar school komt, gaan we ervan uit dat het zindelijk is en dat het zelfstandig naar de wc kan.  In het protocol zindelijkheid (de link staat hieronder)  binnen het kindcentrum treft u meer informatie. 

protocol zindelijkheid

 

Alvast hartelijk dank.

 

De leerkrachten van groep 1 en 2