Spring naar hoofd-inhoud

Schoolvertrouwenspersonen:

Onze school heeft een tweetal vertrouwenspersonen nl. juf Ilse Ardonne en juf Stephanie Hermans.

Deze collega’s zijn laagdrempelig toegankelijk op het gebied van klachten, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie etc.

Hun rol binnen onze school is: (vertrouwelijk!!) luisteren, adviseren, doorverwijzen . Zowel kinderen als ouders of personeelsleden kunnen bij Ilse of Irma terecht.

Deze mensen kunnen op hun werkdagen worden aangesproken of hiermee kan een afspraak worden gemaakt.

 Tevens zijn zij via email te bereiken:

  -> ilseardonne@elevantio.nl

  -> stephaniehermans@elevantio.nl