Spring naar hoofd-inhoud

Als u op het plaatje van de hoofdluis klikt, komt u op de website van de GGD met allerlei informatie over hoofdluis.

Als u hier klikt, krijgt u een informatiebrochure over hoe u hoofdluis thuis het best kunt behandelen.

Hoofdluisbeleid op 't Getij

Doel: snel signaleren en zorgen dat hoofdluis zich zo weinig mogelijk kan verspreiden

Alle leerlingen hebben een hoofdluiszak. Deze zak wordt door school beschikbaar gesteld aan alle kinderen. Daarnaast beschikken we over een hoofdluiswerkgroep. De ouders die in deze groep zitten, verzorgen de controle. Na iedere vakantie doet de hoofdluisgroep een controle die gedaan wordt door een aantal hoofdluismoeders. Mochten we hoofdluis, levende of dode neten aantreffen zal Godfried contact opnemen met desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) en verzoeken om hiermee aan de slag te gaan. Tevens wordt de desbetreffende groep/groepen binnen 2-3 weken wederom gecontroleerd door de hoofdluismoeders. Afhankelijk van deze controle worden nieuwe stappen ondernomen. Als het nog steeds beperkt is gebleven tot deze leerling(en), blijven we deze leerling(en) volgen totdat de hoofdluis/levende neten zijn verdwenen en zullen we wederom na een korte periode een ‘extra controle” in de desbetreffende groep doen. We controleren dus systematisch na iedere vakantie en we controleren extra als er aanleiding voor is. We communiceren “breed” met ouders van een groep/bouw/school als we merken dat de hoofdluis zich (breeduit) aan het verspreiden is. Tevens komt de hoofdluisgroep in actie als er een (eigen) melding is van een ouder/verzorger. Dan wordt de groep van desbetreffende leerling (extra) onder de loep genomen.