Spring naar hoofd-inhoud

Verkeerswerkgroep

Op deze pagina willen we onze ouders, toekomstige ouders en kinderen informeren over een aantal verkeerszaken rondom 't Getij.

Hoofddoel voor ons allen: (verkeers) veiligheid  rondom 't Getij !

Klik hier om de folder vanuit de verkeerswerkgroep te downloaden.


Plannen die we samen met de buurt, de gemeente en school de komende periode willen uitvoeren:

-voetpad aan  Westzijde naast de vijver

-parkeerverbod tegenover school

-signaleringsborden in de Lange Munt

-eenrichtingsverkeer verderop in Oosthof

-weghalen groenstrook aan het begin van Oosthof

-werven en opleiden van  verkeersouders

-organisatie van een schoolverkeersdag

Uiteraard dit allemaal in samenspraak en overleg met de buurt en de gemeente.