Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

04-07-2014

Nieuwsflits 41


Beste ouder(s),verzorger(s),
Hierbij onze nieuwsflits 41, de voorlaatste flits voor de vakantie……
-alle kinderen van de (toekomstige)  groepen 7 en 8) krijgen na de vakantie een agenda van school. Met behulp van (deze) agenda willen we kinderen leren huiswerk op te schrijven , te plannen en is het tevens voor  u een mogelijkheid om het huiswerkverloop mee te bekijken.
-na de grote vakantie gaan we door met ons schoolfruitproject; iedere woensdag “fruitdag”. Na de vakantie volgt verdere informatie.
-woensdag a.s.  krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis, tevens zal dan het nieuwsblad verschijnen met een grote bijdrage van groep 8
-donderdag vanaf ongeveer  14.00 uur zullen de kinderen van groep 8 en andere schoolverlaters worden uitgezwaaid (de rode loper) . De ouder(s)/verzorger(s) van de schoolverlaters zijn bij deze ceremonie van harte welkom.
-in de bijlage een brief van de GMR Perspecto; Dit is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vanuit onderwijsgroep Perspecto.
-Hieronder een berichtje vanuit de Koninklijke Harmonie:                                                                                                                         
Muziek maken is leuk. Vandaar dat de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia na de zomervakantie start met het aanbieden van klarinetles  op school.
De lessen  worden verzorgd door een gediplomeerd docent van de Zeeuwse Muziekschool.
Na de vakantie ontvangt u via school een brief met alle gegevens. De lessen zijn voor kinderen vanaf groep 6.
Mocht u echter nu al geïnteresseerd zijn en meer informatie  wensen kunt u dit kenbaar maken via: secretariaat@koninklijkeharmoniestcecilia.nl
-Nogmaals alles op een rijtje voor de laatste schoolweek:
- maandag en dinsdag: musicaloptredens van groep 8  voor de kinderen van onze school (en eventuele genodigden)
-dinsdagmiddag: zwemfeest groep 5 t/m 8
-woensdag: we gaan even een half uurtje in onze nieuwe groep kijken; alle kinderen gaan even kennismaken met de (nieuwe) leerkracht
-woensdagavond: afscheidsavond groep 8 en musical
-donderdag: feest rondom meester Ronny en juf Marie-Louise  en ’s middags afscheid groep 8 op de rode loper vanaf omstreeks 13.45 uur
  Aansluitend een feest voor collega’s en oud-collega’s van meester Ronny en juf Marie-Louise
-vrijdag: alle kinderen zijn vrij! Start zomervakantie!
Met vriendelijke en oranjegekleurde groeten namens het team,
Godfried Blaeke
(dir.)
 
?~ ~ ~ ~  Nieuwsflits  …  nieuwsflits     ……  ~        ?   ’t Getij              ~   ?     ……      nieuwsflits    ………   Nieuwsflits ~ ~ ~ ~ 

< Nieuwsflits 40