Spring naar hoofd-inhoud

Is uw zoon/dochter  2 jaar? Kom dan eens kennismaken op onze peuterspeelzaal Foxkidz  't Getij.

Waarom naar de peuterspeelzaal? Op peuterspeelzaal ’t Getij vinden we het belangrijk om aan de ontwikkelingsstimulering van peuters in de leeftijd van 2-4 jaar te werken. ... Het gaat dan vooral om de sociale ontwikkeling, leren samen spelen en delen, spraak-taalontwikkeling, het stimuleren van de motoriek, aandacht voor muziek en dans en ruimte voor fantasie en creativiteit. Ons aanbod biedt een duidelijke structuur, vergelijkbaar met het programma voor kleuters op de basisschool, maar dan op peuterniveau. Samen spelen en ontdekken is niet alleen leuk maar ook belangrijk. Uw kind is 5 dagdelen per week welkom op onze speelzaal. Wij hanteren géén minimum of maximum aantal dagdelen . We werken met het VVE programma Uk en Puk, een programma voor voor– en vroegschoolse educatie. Ook gebruiken we het observatie- en registratie-instrument KIJK! om de ontwikkeling van uw kind te volgen en in beeld te brengen. KIJK! Maakt het mogelijk om op basis van de ontwikkelingsgegevens van de kinderen een afgestemd activiteiten aanbod samen te stellen.  Wij maken gebruik van de gymruimte die aan ons lokaal grenst, om in te spelen en peutergymmen.

 Dagindeling peuterspeelzaal ‘t Getij:

8.45-10.00: De kinderen gaan vrij spelen in de verschillende hoeken of doen een VVE activiteit gericht op motorische-, zintuigelijke-, sociale-, cognitieve ontwikkeling. 10.00-10.30: Gezamenlijk fruit eten. Kringgesprekje hierin komt oa. aanbod: dagen van de week, maanden, het weer van die dag en onderwerpen die aansluiten bij het thema waaraan we werken. 10.30-11.00: Knutselactiviteit aansluitend bij het thema waar we op dat moment aan werken, maar denk ook aan bijv; moeder– en vaderdagcadeautjes. 11.00-11.30: Gezamenlijk een koekje eten en iets drinken in de kring. Waarbij een boek wordt voor gelezen en hierna zingen we samen liedjes of doen een VVE activiteit gericht op het leren van oa. de kleuren, vormen en begrippen 11.30-12.15: Lekker buitenspelen of in de gymzaal

Nieuwsgierig geworden?

Kom gezellig samen met uw kindje eens een kijkje nemen in onze klas, u bent elke werkdag welkom tussen 8.45 en 12.15. U hoeft vooraf geen afspraak te maken, het mag uiteraard wel. Of neem een kijkje op onze facebook pagina: www.facebook.com/peuterspeelzaaltgetij (in het verleden kregen alle kinderen die 2 jaar werden automatisch een oproep om eens kennis te komen maken op de peuterspeelzaal. Dit is ivm de privacywet niet meer het geval) Contact gegevens: Oosthof 1 4587 EP Kloosterzande Telefoon: 0114 -682314 kloosterzande@foxkidz.nl