Spring naar hoofd-inhoud

Peuteropvang bij 't Poppeke:

spelen, ontmoeten en ontwikkelen

Peuteropvang 2 - 4 jaar

Bij 't Poppeke biedt de peutergroep plaats aan 12 kinderen van 2 - 4 jaar. Er is geen minimale afname vereist.

Doel ochtend

Het doel van de ochtend is dat kinderen zich emotioneel veilig voelen. Daarnaast zorgt het volgen van een bepaald ritme met terugkerende rituelen en gewoonten ervoor dat kinderen persoonlijke competenties ontwikkelen. De kinderen weten hoe een dag er ongeveer uit zal zien. Hierdoor hebben zij de rust en de ‘tijd’ om zich op hun eigen ontwikkeling te richten. Kinderen doen dit niet bewust, maar als zij weten wat er gaat komen, geeft dit een veilig en vertrouwd gevoel. Gedurende een ochtend komen wisselende activiteiten aan bod. Deze zijn gericht op sociale, emotionele, cognitieve, motorische en zintuiglijke ontwikkeling. De ene ochtend is er meer aandacht voor cognitieve ontwikkeling, en de andere ochtend voor de motorische ontwikkeling. Juist door de verschillende activiteiten, waarvan de uitvoering elke dag natuurlijk weer anders is, komt alles aan bod.

Groepsactiviteiten en individuele activiteiten

De pedagogisch medewerkers dragen er zorg voor dat elk individueel kind zich thuis voelt in de groep. Zonder dat de groep ‘lijdt’ onder het individuele kind. Gedurende de ochtend biedt de leidster verschillende groepsactiviteiten aan. Er wordt altijd gekeken naar de behoefte van de groep ‘als geheel’. Bijvoorbeeld; knutselactiviteiten, eten/drinken, kringgesprekken, voorlezen, spelletjes etc. Binnen deze groepsactiviteiten is er uiteraard ook ruimte voor persoonlijke aandacht. Daarnaast is er tijd voor individuele activiteiten, waarbij de individuele behoefte van elk kind naar boven komt.

Informatie?

Plan een vrijblijvende rondleiding via 0114-630001 of mail naar info@kinderopvangpoppeke.nl Op onze website www.kinderopvangpoppeke.nl en via facebook www.facebook.com/tPoppeke is er veel informatie vinden.